Zio Peppe

Filozofia jonë!

Historia e Zio Peppe është e shkruar me recetën e salcës së krijuar nga ne dhe me miksimin e brumrave tanë. Kjo histori nis në vitin 1996 në Rhodes, prej vizionit të familjes Theodoropoulou për të krijuar një seri me histori, ku vlen për tu përmendur, Pizza me metër.

Filozofia e cila guidon mënyrën sesi Zio Peppe operon, optimizohet nga shërbimi dhe produktet të cilat janë unike dhe sfiduese për kërkesat dhe sfidat e dietave moderne.

Zio Peppe investon në zhvillimin e produkteve, shërbimeve dhe burimeve njerëzore, në mënyrë që të konkurojë me tregun duke përmirësuar performancën.

Të gjitha vendimet që Zio Peppe ndërmerr janë në bazë të disa rregullave strikte mbi sistemin e kualitetit dhe implementimit, i cili na siguron kualitet të lartë dhe maksimizimin e kënaqësisë së klientëve tanë.

Në të njëjtën kohë kompania jonë nuk ndalon së vazhduari aktivitete e saj në të gjitha nivelet, me përgjegjësi të lartë, seriozitet dhe respekt ndaj klientit dhe ambientit.

Misioni i Zio Peppe është të mos ndalojë progresin dhe zhvillimin e kompanisë, duke orfruar produkte dhe shërbime të cilat do të sjellin ndryshime të vazhdueshme në industrinë ku ne operojmë.