Zio Peppe

Brumi ynë është fantastik!!!

Brumi ynë është fantastik!!!

Kompania “Zio Peppe” është Prezente në Shqipëri që prej vitit 2003!

Zio Peppe, është një pioner në krijimin e trendeve të shëndetëshme, kontribon në promovimin e vlerave moderne nutricionale dhe ideve inovatore!

Brumi ynë është prezent në të gjitha pikat Zio Peppe, ju do të keni mundësinë ta shijoni atë në çdo moment!

Ne fermentojmë me pasion, ingridientët më të fresket dhe patjetër vaj ulliri virgin për të nxjerrë në pah të gjitha aromat dhe të bëjë shijen të dallojë.

Filozofia e cila guidon mënyrën sesi Zio Peppe operon, optimizohet nga shërbimi dhe produktet të cilat janë unike dhe sfiduese për kërkesat dhe sfidat e dietave moderne.

Zio Peppe investon në zhvillimin e produkteve, shërbimeve dhe burimeve njerëzore, në mënyrë që të konkurojë me tregun duke përmirësuar performancën.

Të gjitha vendimet që Zio Peppe ndërmerr janë në bazë të disa rregullave strikte mbi sistemin e kualitetit dhe implementimit, i cili na siguron kualitet të lartë dhe maksimizimin e kënaqësisë së klientëve tanë.

Në të njëjtën kohë kompania jonë nuk ndalon së vazhduari aktivitete e saj në të gjitha nivelet, me përgjegjësi të lartë, seriozitet dhe respekt ndaj klientit dhe ambientit.

Misioni i Zio Peppe është të mos ndalojë progresin dhe zhvillimin e kompanisë, duke orfruar produkte dhe shërbime të cilat do të sjellin ndryshime të vazhdueshme në industrinë ku ne operojmë.

Nuk kopjojmë dhe nuk mund të kopjohemi !